Gratis ontwikkeladvies voor werkende 45-plussers

Als werkgever wil je jouw mensen graag helpen om inzetbaar te blijven tot aan hun pensioenleeftijd. Hoe pak je dit goed aan? Het door het ministerie van SZW gesubsidieerde Ontwikkeladvies 45+ biedt uitkomst. Het traject geeft 45+ers regie over hun loopbaan en handvatten om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren.

 Positie verbeteren

De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+ is een van de acties van het ministerie van SZW om de positie van deze werknemers ouder dan 45 jaar in Nederland te verbeteren. Statistieken laten zien dat de groep boven 45 jaar een hoge werkloosheid kent. Deze leeftijdsgroep is niet vaker werkloos, maar als ze eenmaal werkloos zijn duurt het langer om weer een baan te vinden. Van alle langdurig werklozen is dan ook een groot percentage 50+.

Stijgende aow-leeftijd

Een bijkomende, complicerende factor is dat de AOW-leeftijd stijgt. In sommige beroepsgroepen vormt dit een extra grote uitdaging. Het werk kan fysiek of mentaal zwaar zijn en daarom op termijn niet vol te houden. Of de werkzaamheden zijn dusdanig aan veranderingen onderhevig dat het werk over vijf jaar niet meer bestaat in de huidige vorm.

Regie nemen op de eigen loopbaan

De 45-plusser van nu heeft vaak een eenzijdig arbeidsverleden met veel werkspecifieke kennis, maar soms te weinig kennis van nieuwe ontwikkelingen. Op het moment dat zij hun werk niet meer in de huidige vorm kunnen uitvoeren, kan dit hen parten gaan spelen. Het advies is dan ook om tijdig en structureel aandacht te schenken aan de eigen ontwikkeling. Zodat men tijdig klaar is om een nieuwe stap te zetten mocht dat onverhoopt nodig zijn. Dat geeft houvast, handvatten en rust.

Wie kan er deelnemen

De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+ is per 1 januari 2019 beschikbaar voor alle 45-plussers die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn.

De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • een ontwikkeladvies voor werkende 45+
  • een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden

Projectmedewerker Elske Huijbers is bevoegd om het ontwikkeladvies voor werkende 45+ uit te voeren.  Dit ontwikkeladvies is voor iedereen die:

  • 45 jaar of ouder is
  • gemiddeld 12 of meer uur per week werkt
  • niet ziek is
  • niet in een reorganisatie of ontslagregeling zit

Heb je (meerdere) 45+ in dienst? Attendeer ze dan op deze regeling. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Elske Huijbers van Rooi Werkt op 06-46085630 of elske@rooiwerkt.nl.

De regeling Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor 45+ is nog tot 10 januari 2020 beschikbaar.