Wet arbeidsmarkt in balans

De wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) verkleint de verschillen tussen flex en vast werk. De hoofdlijnen van deze wet lees je in dit artikel.

Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar dat nodig is. De Wab bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen waarvan het grootste deel vanaf 1 januari 2020 in gaat.

Uitgangspunt van de WAB is dat het soort werk bepalend moet zijn voor de contractvorm die de werkgever kiest. Flexwerk blijft mogelijk, maar wordt duurder omdat werkgevers meer premie moeten betalen voor flexwerkers dan voor vaste werknemers. Ontslag wordt iets eenvoudiger en ook wat goedkoper. Zo hoopt het kabinet werkgevers te verleiden om werknemers een vast contract te geven.

Hoofdlijnen Wab:

Vaste dienst wordt aantrekkelijker

De Wab wijzigt het arbeidsrecht en de berekening van premies, waardoor de verschillen tussen vaste en flexibele krachten kleiner worden. Het wordt aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen en werkenden krijgen meer zekerheid.

Ontslag eenvoudiger, ketenregeling naar drie jaar

Er komt een ontslagmogelijkheid bij, waarmee verschillende kleinere punten samen ook een valide ontslaggrond vormen. Daar staat dan tegenover dat werkgevers al vanaf dag één een transitievergoeding moeten betalen en niet pas na twee jaar.

De ketenregeling gaat weer terug van twee naar drie jaar. Verder wordt payroll duurder en minder aantrekkelijk omdat daarvoor dezelfde arbeidsvoorwaarden gaan gelden als voor reguliere werknemers.

Flexibelere afspraken seizoenswerk mogelijkEr komt een mogelijkheid om in de cao flexibeler afspraken te maken voor seizoenswerk.

Er komt een mogelijkheid om in de cao flexibeler afspraken te maken voor seizoenswerk.


Wilt u meer weten over wat de Wab of andere ontwikkelingen voor u als werkgever betekenen? De adviseurs van Rooi Werkt helpen u graag verder!